> Dla Rodziców

Dla Rodziców

RADA RODZICÓW
      Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży jest samorządną reprezentacją ogółu rodziców i opiekunów prawnych uczniów szkoły. Radę stanowią, wybrani
po jednym, przedstawiciele rodziców i opiekunów prawnych uczniów każdej klasy.
      Przedstawiciele rodziców współpracują z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną oraz pozostałymi pracownikami szkoły. Rada jest organem opiniującym oraz współtworzącym dokumenty szkolne.
To właśnie Rada Rodziców gromadzi fundusze pochodzące z dobrowolnych składek, które następnie przeznacza na pomoc materialną dla uczniów, nagrody w konkursach i zawodach sportowych, zakup książek, organizację wyjazdów na basen czy organizację zabaw szkolnych takich jak zabawa choinkowa czy andrzejkowa.

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019
Przewodniczący – Sebastian Wołoszyn 
 Zastępca – Marzena Madzelan
 Sekretarz – Bożena Rzepka
 Skarbnik – Sylwia Bielecka

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2016-03-04 13:40:43 | Data modyfikacji: 2018-11-13 15:44:48.
Data wprowadzenia: 2016-03-04 13:40:43
Data modyfikacji: 2018-11-13 15:44:48
Opublikowane przez: test test
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Kraśnik
ul. Kościuszki 24
23-200 Kraśnik
Wójt
Mirosław Chapski
Kontakt:
Tel: (81) 884-34-27
Fax: (81) 884-37-87
e-mail: sekretariat@gminakrasnik.pl