> Rejestry i Archiwa

Rejestry i Archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa
Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach :
  1.   Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym na terenie placówki.
  2.   Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie szkoły osobom upoważnionym na ich wniosek.

W szkole prowadzone są rejestry, ewidencje, archiwa:
1. Księgi inwentarzowe.
2. Rejestr pracowników.
3. Ewidencja akt osobowych pracowników.
4. Rejestr akt i zaświadczeń - awans zawodowy nauczycieli.
5. Ewidencja zastępstw.
6. Rejestr zarządzeń, uchwał i decyzji dyrektora.
7. Księga uczniów.
8. Protokoły Rad Pedagogicznych, Rady Rodziców.
9. Księga druków ścisłego zarachowania.
10. Rejestr legitymacji szkolnych i pracowniczych.
11. Rejestr korespondencji.
12. Ewidencja czasu pracy.
13. Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego.
14. Archiwum dokumentacji szkoły.

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2016-03-04 08:55:54.
Data wprowadzenia: 2016-03-04 08:55:54
Opublikowane przez: test test
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Kraśnik
ul. Kościuszki 24
23-200 Kraśnik
Wójt
Mirosław Chapski
Kontakt:
Tel: (81) 884-34-27
Fax: (81) 884-37-87
e-mail: sekretariat@gminakrasnik.pl