> Dla Rodziców

Dla Rodziców

RADA RODZICÓW
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Kowalinie jest samorządną reprezentacją ogółu rodziców i opiekunów prawnych uczniów szkoły. Radę stanowią, wybrani po jednym, przedstawiciele rodziców i opiekunów prawnych uczniów każdej klasy.
Przedstawiciele rodziców współpracują z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną oraz pozostałymi pracownikami szkoły. Rada jest organem opiniującym oraz współtworzącym dokumenty szkolne.
To właśnie Rada Rodziców gromadzi fundusze pochodzące z dobrowolnych składek, które następnie przeznacza na pomoc materialną dla uczniów, nagrody w konkursach i zawodach sportowych, zakup książek, organizację wyjazdów na basen czy organizację zabaw szkolnych takich jak zabawa choinkowa czy andrzejkowa.

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019
Przewodniczący – Katarzyna Młynarska
Zastępca – Kinga Błaszczyk
Sekretarz – Ewa Machometa
Skarbnik – Ewelina Szewc

 

Komisja rewizyjna:

Agnieszka Szewc

Dorota Szymona

Michał Młynarski

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-01-09 14:35:08.
Data wprowadzenia: 2019-01-09 14:35:08
Opublikowane przez:
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Kraśnik
ul. Kościuszki 24
23-200 Kraśnik
Wójt
Mirosław Chapski
Kontakt:
Tel: (81) 884-34-27
Fax: (81) 884-37-87
e-mail: sekretariat@gminakrasnik.pl