> Ogłoszenia-Komunikaty

Ogłoszenia-Komunikaty

Zapytanie ofertowe nr 1/EFS/2019 - Asystent
Kierownika Projektu

Zapytanie ofertowe nr 1/EFS/2019 - Asystent Kierownika Projektu "Jesień pełna życia - wsparcie seniorów, w tym osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Kraśnik"

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2019-01-08 14:53:28.
 Zapytanie ofertowe - informacja ogólna.pdf

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2019-01-08 14:59:26.
 Zapytanike ofertowe.pdf

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2019-01-08 15:00:27.
 Załączniki do zapytania ofertowego od 1 do 3.pdf

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2019-01-08 15:01:15.

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

 Deklaracja uczestnictwa w projekcie.pdf

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2019-01-23 10:17:10.

Formularz zgłoszeniowy

 Formularz zgłoszeniowy.pdf

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2019-01-23 10:18:24.

Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na upowszechnienie wizerunku

 Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na upowszechnienie wizerunku.pdf

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2019-01-23 10:19:24.

Oświadczenie uczestnika w projekcie

 Oświadczenie uczestnika w projekcie.pdf

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2019-01-23 10:20:14.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Jesień pełna życia wspracie seniorów, w tym osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Kraśnik

 Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Jesień pełna życia wspracie seniorów, w tym osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Kraśnik.pdf

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2019-01-23 10:21:03 | Data modyfikacji: 2019-01-23 10:22:51.

Zarządzenie Nr 6_2019 Wójta Gminy Kraśnik z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia rekrytacji uczestników projektu Jesień pełna życia - wsparcie seniorów, tym osób niepełnosprawnych

 Zarządzenie Nr 6_2019 Wójta Gminy Kraśnik z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia rekrytacji uczestników projektu Jesień pełna życia - wsparcie seniorów, tym osób niepełnosprawnych.pdf

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2019-01-23 10:21:38 | Data modyfikacji: 2019-01-23 10:22:51.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 30
000 EURO NA ZADANIE: Świadczenie usług dla
projektu „Jesień pełna życia – wsparcie
seniorów, w tym osób niepełnosprawnych na
terenie Gminy Kraśnik” współfinansowanego
przez Unię Europejską w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na
lata 2014-2020;
 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2019-02-12 15:05:52 | Data modyfikacji: 2019-01-23 10:22:51.
Załacznik nr 3 Wzór umowy
 Załacznik nr 3 Wzór umowy.doc

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2019-02-12 15:08:01 | Data modyfikacji: 2019-01-23 10:22:51.
Załącznik nr 1 Formularz do oferty
 Załącznik nr 1 Formularz do oferty.doc

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2019-02-12 15:09:10 | Data modyfikacji: 2019-01-23 10:22:51.
Załącznik nr 2 Oświadczenie
 Załącznik nr 2 Oświadczenie.doc

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2019-02-12 15:10:58 | Data modyfikacji: 2019-01-23 10:22:51.
zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.
 zapytanie ofertowe wraz z załącznikami..pdf

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2019-02-12 15:12:26 | Data modyfikacji: 2019-02-12 15:13:16.
Informacja z otwarcia ofert GOPS

Informacja z otwarcia ofert GOPS

 Informacja z otwarcia ofert GOPS.pdf

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2019-03-01 10:26:40 | Data modyfikacji: 2019-02-12 15:13:16.
Zawiadomienie o wynikach postępowania - GOPS

Zawiadomienie o wynikach postępowania - GOPS

 Zawiadomienie o wynikach postępowania - GOPS.pdf

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2019-03-01 10:28:01 | Data modyfikacji: 2019-02-12 15:13:16.
Sprawozdania finansowe za 2018 r.
 bilans_gops.pdf

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2019-05-10 15:07:46 | Data modyfikacji: 2019-05-10 15:08:13.
Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. euro na zadanie dotyczące projektu "Jesień pełna życia - wsparcie seniorów w tym osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Kraśnik"

wzór umowy

 Zaproszenie do składania ofert.pdf

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2019-05-29 15:20:18 | Data modyfikacji: 2019-05-29 15:24:58.
Informacja o wynikach postępowania

Informacja o wynikach postępowania dotyczącego projektu "Jesień pełna życia"

 Informacja o wynikach postępowania

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2019-06-11 12:57:15 | Data modyfikacji: 2019-05-29 15:24:58.
Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert dotycząca projektu "Jesień pełnia życia"

 inf otwarcie.pdf

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2019-06-11 13:03:25 | Data modyfikacji: 2019-05-29 15:24:58.
Zaproszenie ofertowe do projektu Jesień Pełna
Życia

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Zaproszenie

 Umowa

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2019-09-18 08:48:59 | Data modyfikacji: 2019-09-18 08:55:41.
Informacja z otwarcia ofert
 Informacja z otwarcia Oferty.pdf

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2019-09-27 14:00:16 | Data modyfikacji: 2019-09-18 08:55:41.
Informacja o wynikach postepowania
 Inf. o wynikach postepowania.pdf

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2019-09-27 14:01:56 | Data modyfikacji: 2019-09-18 08:55:41.
Zaproszenie do składania ofert, projekt "Jesień
pełna życia - wsparcie seniorów, w tym osób
niepełnosprawnych na terenie Gminy Kraśnik"

Zaproszenie do składania ofert o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30000 euro na zadanie: Świadczenie usług dla projektu "Jesień pełna życia - wsparcie seniorów, w tym osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Kraśnik" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Oświadczenie

Formularz do oferty

Wzór umowy

 Zaproszenie do składania ofert

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2019-12-10 10:24:34 | Data modyfikacji: 2019-12-10 10:29:52.
Informacja z otwarcia ofert - projekt "Jesień
pełna życia - wsparcie seniorów, w tym osób
niepełnosprawnych na terenie Gminy Kraśnik"
 otwarcie 23 12 19.pdf

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2019-12-23 09:12:17 | Data modyfikacji: 2019-12-10 10:29:52.
Informacja o wynikach postępowania - projekt
"Jesień pełna życia - wsparcie seniorów, w tym
osób niepełnosprawnych na terenie Gminy
Kraśnik"
 wynik 23 12 19.pdf

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2019-12-23 09:16:02 | Data modyfikacji: 2019-12-10 10:29:52.
Zaproszenie do składania ofert, projekt "Jesień
pełna życia - wsparcie seniorów, w tym osób
niepełnosprawnych na terenie Gminy Kraśnik" 17
01 2020

Zaproszenie do składania ofert o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30000 euro na zadanie: Świadczenie usług dla projektu "Jesień pełna życia - wsparcie seniorów, w tym osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Kraśnik" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Formularz do oferty

Wzór umowy

Zaproszenie do składania ofert

 Oświadczenie

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2020-01-17 14:59:56 | Data modyfikacji: 2020-01-17 15:07:33.
Informacja z otwarcia oferty - projekt "Jesień
pełna życia - wsparcie seniorów, w tym osób
niepełnosprawnych na terenie Gminy Kraśnik"

Informacja z otwarcia oferty - projekt "Jesień pełna życia - wsparcie seniorów, w tym osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Kraśnik"

 Inf. z otwarcia oferty.pdf

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2020-02-12 15:35:41 | Data modyfikacji: 2020-01-17 15:07:33.
Informacja z otwarcia oferty - projekt "Jesień
pełna życia - wsparcie seniorów, w tym osób
niepełnosprawnych na terenie Gminy Kraśnik"

Informacja z otwarcia oferty - projekt "Jesień pełna życia - wsparcie seniorów, w tym osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Kraśnik"

 Inf. z otwarcia oferty 030220.pdf

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2020-02-12 15:37:19 | Data modyfikacji: 2020-01-17 15:07:33.
Informacja o wynikach postępowania - projekt
"Jesień pełna życia - wsparcie seniorów, w tym
osób niepełnosprawnych na terenie Gminy
Kraśnik" 03

Informacja o wynikach postępowania - projekt "Jesień pełna życia - wsparcie seniorów, w tym osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Kraśnik" 03

 Inf o wynikach postepowania 030220.pdf

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2020-02-12 15:45:49 | Data modyfikacji: 2020-01-17 15:07:33.
Zaproszenie do składania ofert świadczenie
usług trenerskich

Zaproszenie do składania ofert o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro na zadanie: Świadczenie usług trenerskich dla projektu „Jesień pełna życia – wsparcie seniorów, w tym osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Kraśnik” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020;

formularz oferty

oświadczenie

wzór umowy

 ZAPROSZENIE TRENER.pdf

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2020-02-21 10:59:17 | Data modyfikacji: 2020-02-21 11:25:19.
Informacja z otwarcia oferty - projekt "Jesień
pełna życia - wsparcie seniorów, w tym osób
niepełnosprawnych na terenie Gminy Kraśnik" -
Trener

Informacja z otwarcia oferty - projekt "Jesień pełna życia - wsparcie seniorów, w tym osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Kraśnik" - Trener

 In. z ot. oferty - trener.pdf

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2020-03-13 11:23:02 | Data modyfikacji: 2020-02-21 11:25:19.
Informacja o wynikach postępowania - projekt
"Jesień pełna życia - wsparcie seniorów, w tym
osób niepełnosprawnych na terenie Gminy
Kraśnik" - Trener

Informacja o wynikach postępowania - projekt "Jesień pełna życia - wsparcie seniorów, w tym osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Kraśnik" - Trener

 Inf. o wyn. post. - trener.pdf

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2020-03-13 11:25:58 | Data modyfikacji: 2020-02-21 11:25:19.
Zarządzenie w sprawie zdalnej pracy GOPS

Zarządzenie nr 2/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu wykonywania pracy zdalnej oraz rotacyjnego systemu pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku

 zarzadzenie gops.pdf

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2020-04-06 10:32:55 | Data modyfikacji: 2020-02-21 11:25:19.
Data wprowadzenia: 2020-04-06 10:32:55
Opublikowane przez: test test
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Kraśnik
ul. Kościuszki 24
23-200 Kraśnik
Wójt
Mirosław Chapski
Kontakt:
Tel: (81) 884-34-27
Fax: (81) 884-37-87
e-mail: sekretariat@gminakrasnik.pl